Home

Giới thiệu sách mới

  • 85gt
  • typhu
  • htsnt.jpg
  • ngttt
  • lvcn
  • dnctn
  • qtx10
  • nlnh
  • 100yt

Thư viện KHTH Đà Nẵng

Phong vũ biểu Tham nhũng toàn cầu 2013

Phong vũ biểu Tham nhũng toàn cầu 2013 : Quan điểm và trải nghiệm của người dân Việt Nam / Stephanie Chow; [K.đ.]: [K.nxb]. - 30tr. : biểu đồ ; 30cm

Khảo sát về quan điểm và trải nghiệm của người dân đối với tham nhũng; khảo sát được thực hiện thông qua phỏng vấn trực tiếp 1000 công dân được lựa chọn ngẫu nhiên từ các vùng thành thị và nông thôn thuộc 15 tỉnh miền Bắc, Trung và Nam Việt Nam

Số ĐKCBWB.002558

 

Báo cáo đánh giá phát triển trẻ thơ ở Việt Nam năm 2013

Báo cáo đánh giá phát triển trẻ thơ ở Việt Nam năm 2013 / Bộ Giáo dục và Đào tạo; Hà Nội: Ngân hàng Thế giới. - 61tr. : ảnh, biểu đồ ; 29cm

Nội dung của báo cáo đánh giá phát triển trẻ thơ Việt Nam 2013 cho chúng ta một bức tranh toàn cảnh về sự phát triển của trẻ em mẫu giáo năm tuổi, sự phát triển của trẻ thơ Việt Nam ở các vùng miền và các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển

Số ĐKCBWB.002561

 

Chỉ số công lý : Thực trạng về công bằng và bình đẳng dựa trên ý kiến của người dân năm 2012

Chỉ số công lý : Thực trạng về công bằng và bình đẳng dựa trên ý kiến của người dân năm 2012 / Đặng Hoàng Giang,...[và những người khác]; Hà Nội: UNDP. - 103tr. : biểu đồ ; 27cm

Báo cáo khẳng định một số phát hiện chính về thực trạng tiếp cận công lý và bảo vệ các quyền cơ bản cho người dân cũng như hiệu quả hoạt động của các định chế nhà nước trong giải quyết tranh chấp pháp lý và khiếu nại hành chính ở Việt Nam, đồng thời nêu một số khuyến nghị chính sách cụ thể

Số ĐKCB :  WB.002560

 

Điểm lại : Cập nhật tình hình phát triển kinh tế Việt Nam : Báo cáo của Ngân hàng Thế giới

Điểm lại : Cập nhật tình hình phát triển kinh tế Việt Nam : Báo cáo của Ngân hàng Thế giới / Deepak Mishra, Đinh Tuấn Việt soạn thảo; Hà Nội: Ngân hàng Thế giới. - 40tr. : biểu đồ ; 28cm

Số ĐKCB :  WB.002563

 

Phát triển kỹ năng: Xây dựng lực lượng lao động cho một nền kinh tế thị trường hiện đại ở Việt Nam

Phát triển kỹ năng: Xây dựng lực lượng lao động cho một nền kinh tế thị trường hiện đại ở Việt Nam : Báo cáo tổng quan / Nhóm nghiên cứu: Christian Bodewig,...[và những người khác]; Hà Nội: Ngân hàng Thế giới. - 29tr. : ảnh, biểu đồ ; 30cm

Báo cáo phân tích nhu cầu về kỹ năng của những người sử dụng lao động ở hai khu vực đầu tàu kinh tế của Việt Nam là Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh, đồng thời đánh giá hồ sơ kỹ năng của dân số trong độ tuổi lao động ở khu vực đô thị Việt Nam; đề xuất một loạt các khuyến nghị chính sách cho ba bước thực hiện chiến lược tổng thể về kỹ năng.

Số ĐKCBWB.002554

 

Trang 1 trong tổng số 95

Lịch phục vụ

Từ thứ 2 đến thứ 7

Sáng : 7h đến 11h

Chiều: 13h30 đến 17h

Chiều thứ 5 nghỉ phục vụ.

Lịch ngày